English

Faculties

Management Science and Engineering
NANNAN WANG

JIANFENG LI

LIXIN SHEN

JIA CHEN

YAN CHEN

GUOSHUN LIN

YAN CAO

JUN ZHAI

DASHEN XUE

WEIHONG YU

XIANGWEI MU

YE LI

TAOYING LI

ZHAOHUI LI

YAN LIN

LILI QU

SONGYUN HU

LIN HE

CHANGFENG YUAN

HONGYU JIA

BIN XU

WEI CUI

CONG WANG

RUI GU

SI ZHANG

LIN ZHANG

JINSONG ZHANG

KUN LANG

YAN FANG

BOWEN JIANG


  


Business Management

NING DING

SHAOQIANG YU

BIN LIU

JIAGUO LIU

YUQUAN TONG

DONGSHENG ZHOU

ZHEN HAN

HEDAN MA

XIN WANG

WEI LI

LIYING ZHANG

YONGJUN LU

XIANWEN ZHOU

XIANJUN MENG

LING ZHAO

YUZHE ZHAO

SHENGYU HAO

BING HAN

XIAOLIN HAN

XIAOFANG TAN

CHUNYAN YU

JIANTONG HE

LING WANG

XUEDONG WANG

GUANGYU DENG

JUAN WU

JIANPING SUN

LIN LI

REN HE

LU SHEN

YANXIU HANG

LIUCHEN GUO

YUANYUAN GUO

HAIYAN CHENG
 

Logistics and Supply Chain

ZHENG WANG

HAIBO KUANG

MEI CHEN

PENG JIA

CONG SUI

QINGCHENG ZENG

ZHIJIA TAN

XIANG CHU

KANG CHEN

SHUANGLING LUO

XIAOHUI JIA

KE JING

FANGPING YU

BIN MENG

HONGYUE GUO

ZHENFU  LI

LINGHUI HAN

ZONGYAO WANG

DANYU BAI

HONGHAN BEI

 


International Economics and Trade

PING CHEN

CHANGPING ZHAO

WEIXIN LUAN

QINGBO HUANG

LINGXIANG JIAN

LIN FENG

XIAOLING FENG


XIN XU

YAN LI

HAO ZHANG

BINGRU ZHAO

WEI WEI

BING WANG

HUI WANG


FENG PIAN

LILI XU

HUI LI

HONGTAO WU

XIAOFENG ZHENG

LI JIANG

YANYAN JIANGXU GUO HAIYING LIU

  

Postdoctor

SHIDA GENG

Mohammad Zoynul Ab edin

HUILING ZHU

HONGLEI YU

YI QU
 

Experiment Center

DONG WANG

FENG LI

MING YANG

 

 

 

 

 

 

学院地址:大连市高新园区凌海路1号大连海事大学管理楼

版权所有 © 2015 大连海事大学